News

05 October 2016 / Club News

Hanes Glôfa Penallta

Ar nos Iau mae Cymdeithas Hanesyddol Cymru yn cynnal sgwrs ar hanes Glôfa Penallta, trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Fe fydd y sgwrs yn canolbwyntio ar hanes y Glôfa, y phobl a’r chymdeithas a fi ynglwm a hi a’r straeon diri am y glowyr a’r effiath gaeth y lôfa ar yr ardal lleol.

 

Mae’r ddrws ar agor am 7:30 yr hwyr ac mae croeso i bawb i fynychu.

 

Mi fydd y bar ar agor ag estynwyd y clwb rygbi croeso gynnes i phawb a fu a diddordeb yn hanes yr ardal lleol yn enwedig y Lôfa a’r gymeriadau sy’n canolog iddi.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Gareth ar 07944196177 neu wrth linc i’r wê isod:-

 

http://www.waleshistoricalsociety.org/

 

History of Penallta Colliery.

 

On Thursday the Welsh Historical Society are holding a talk on the history of Penallta Colliery, through the medium of Welsh.

 

The talk will with focus on the history of the colliery, the people and community associated with it and the effect the colliery had on the local area.

 

Doors open at 7.30p.m and all are welcome.

 

The bar will be open for refreshments and Penallta Rugby Football Club extend a warm welcome to all with an interest in local history, particularly the colliery and characters associated with it.

 

For further information please contact Gareth on 07944196177, or follow the link below:-

 

http://www.waleshistoricalsociety.org/

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments